ElipseIDE 80-column-line-width maker

Kẻ 1 đường đánh dấu 80 kí tự trên 1 dòng trong Eclipse IDE.
Lôi trên đây về 🙂
Ngắn gọn:

General -> Editors -> Text Editors -> Show Print Margin

Hình ảnh:
Bước 1
bước 2

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s