javac not recognized as an internal or external command

javac not recognized as an internal or external command
Đôi lúc lướt web hay đọc sách sẽ thấy các bác writer demo các bài java nho nhỏ chạy bằng cmd và javac nhưng khi bạn copy & paste rồi làm y chang thì lại gặp cái lỗi như trên title. Khi đó (trên Windows) hãy right-click vào My Computer >> chọn thẻ Advanced >> Environment Variables (1 trong 2 cái nút ở dưới) >> Trong groupBox System Variables tìm dòng có chữ “Path” >> chọn Edit, thêm 1 dấu chấm phẩy ( ; ) và đường dẫn tới thư mục chứa file javac.exe trong máy bạn (như trong máy Long là C:\Program Files\Java\jdk1.6.0_26\bin) OK >> OK >> tiếp tục chạy demo nào 🙂 Good luck!

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s