javac not recognized as an internal or external command

javac not recognized as an internal or external command
Đôi lúc lướt web hay đọc sách sẽ thấy các bác writer demo các bài java nho nhỏ chạy bằng cmd và javac nhưng khi bạn copy & paste rồi làm y chang thì lại gặp cái lỗi như trên title. Khi đó (trên Windows) hãy right-click vào My Computer >> chọn thẻ Advanced >> Environment Variables (1 trong 2 cái nút ở dưới) >> Trong groupBox System Variables tìm dòng có chữ “Path” >> chọn Edit, thêm 1 dấu chấm phẩy ( ; ) và đường dẫn tới thư mục chứa file javac.exe trong máy bạn (như trong máy Long là C:\Program Files\Java\jdk1.6.0_26\bin) OK >> OK >> tiếp tục chạy demo nào 🙂 Good luck!

Cảm nhận Priest 2011

Link IMDB

http://www.imdb.com/title/tt0822847/

Vừa coi xong Priest 2011, nội dung phim thì tương tự như How to train your dragon, bên kia vs Dragon thì bên này Con người vs Vampire, nhưng thay vì 1 cái kết dễ thương như của How to train your Dragon thì cái kết của Priest “người lớn” hơn nhiếu!
“The war is over, Priest!”
“No! It’s just beginning!”
Nhưng đó là chuyện đương nhiên, cuộc đời đâu phải lúc nào cũng đẹp như cổ tích.
Cái đọng lại sau phim là:
Số phận của những con người được sinh ra trong chiến tranh, họ hy sinh tất cả, tự biến bản thân thành một thứ “không phải người” để rồi khi chiến tranh kết thúc, chờ đợi họ chỉ là “not applicable skills”.