>Google Chrome is already installed on your computer. – Không thế cài lại Chrome, giải quyết nào

>1. Tháo Chrome bình thường (Start – Control Panel – Add or Remove Programs – …)
2. Tháo “latest version” (mấy thứ mà cái Add or Remove Programs của Win không xóa được.
2.1. Vào Start Menu / Folder Options / tab Viewbỏ check cái “Hide extension for know file types” như thế này:
Photobucket
2.2. Mở Notepad, chép đoạn code sau vào rồi save lại thành file RemoveChromeKeyInRegistry.reg (tất nhiên đặt tên khác cũng được, miễn đuôi “.reg” là ok )
PhotobucketWindows Registry Editor Version 5.00

; WARNING, this file will remove Google Chrome registry entries
; from your Windows Registry. Consider backing up your registry before
; using this file: http://support.microsoft.com/kb/322756

; To run this file, save it as 'remove.reg' on your desktop and double-click it.

[-HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Classes\ChromeHTML]
[-HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Clients\StartMenuInternet\chrome.exe]
[HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\RegisteredApplications]
"Chrome"=-

[-HKEY_CURRENT_USER\SOFTWARE\Classes\ChromeHTML]
[-HKEY_CURRENT_USER\SOFTWARE\Clients\StartMenuInternet\chrome.exe]
[HKEY_CURRENT_USER\SOFTWARE\RegisteredApplications]
"Chrome"=-

[-HKEY_CURRENT_USER\Software\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Uninstall\Chrome]
[-HKEY_CURRENT_USER\Software\Google\Update\Clients\{8A69D345-D564-463c-AFF1-A69D9E530F96}]
[-HKEY_CURRENT_USER\Software\Google\Update\ClientState\{8A69D345-D564-463c-AFF1-A69D9E530F96}]

[-HKEY_CURRENT_USER\Software\Google\Update\Clients\{00058422-BABE-4310-9B8B-B8DEB5D0B68A}]
[-HKEY_CURRENT_USER\Software\Google\Update\ClientState\{00058422-BABE-4310-9B8B-B8DEB5D0B68A}]

[-HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Google\Update\ClientStateMedium\{8A69D345-D564-463c-AFF1-A69D9E530F96}]
[-HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Google\Update\Clients\{8A69D345-D564-463c-AFF1-A69D9E530F96}]
[-HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Google\Update\ClientState\{8A69D345-D564-463c-AFF1-A69D9E530F96}]

[-HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Wow6432Node\Google\Update\Clients\{8A69D345-D564-463c-AFF1-A69D9E530F96}]

2.3. Click đôi vào cái file mới tạo.
2.4. Win nó sẽ hỏi là có OK không ? Click Yes…
Photobucket
2.5. Start – Run… 
WinXp thì gõ câu lệnh này:
Windows XP:%USERPROFILE%\Local Settings\Application Data\Google
WinVista, Win7 thì lệnh này:
%LOCALAPPDATA%\Google
2.6. Nếu thấy 1 thư mục tên là Chrome trong đó thì xóa đi.
3. vào http://www.google.com/chrome/ và cài bình thường.
Đã test trên Win Xp, Vista Pro, 7 Pro.

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s