>Hotkey để switch giữa "dock" với "autoHide" cho các panel như Toolbox, Solution Explorer… trong Visual Studio

>Mục đích:
Vì cái màn hình đang xài tương đối nhỏ (1024×768) nên khi viết code mà mấy cái panel như Toolbox, Solution Explorer v.v. nó nằm trên màn hình thì sẽ rất “chật chội”
Mà Long thì ghét chật chội, nên mò ra cái trò này:
(hình Thumbnail, click vào để xem ảnh to)
Ở giai đoạn vẽ form:
Dùng các combo để gọi các panel tương ứng…
Dùng combo Alt+W+A để switch giữa “AutoHide” và “Dock” cho panel đó
Photobucket
Ở giai đoạn viết code:
Để tận dụng hết màn hình : dùng combo Alt+W+U
Photobucket 

Advertisements

>Tắt Start Page của Visual Studio để tăng tốc khởi động

>Mặc định khi cài Visual Studio thì hệ thống sẽ chọn cho anh em ta cái mục “Show Start page” Nhưng mà với mấy bạn máy yếu yếu (cỡ như con E2140 + 2GB RAM của Long) thì cái Start Page này đúng là cực hình,
Cách tắt nó đi như sau:
Tools / Options / Check vào “Show all setting” ở dưới / Chọn Startup >> Chọn Show empty environment
Với máy Long thì nhanh hơn 3s so với mặc định đó.
Hope this help!
Good luck!
Disable Visual Studio Start page.PNG

>Google Chrome is already installed on your computer. – Không thế cài lại Chrome, giải quyết nào

>1. Tháo Chrome bình thường (Start – Control Panel – Add or Remove Programs – …)
2. Tháo “latest version” (mấy thứ mà cái Add or Remove Programs của Win không xóa được.
2.1. Vào Start Menu / Folder Options / tab Viewbỏ check cái “Hide extension for know file types” như thế này:
Photobucket
2.2. Mở Notepad, chép đoạn code sau vào rồi save lại thành file RemoveChromeKeyInRegistry.reg (tất nhiên đặt tên khác cũng được, miễn đuôi “.reg” là ok )
PhotobucketWindows Registry Editor Version 5.00

; WARNING, this file will remove Google Chrome registry entries
; from your Windows Registry. Consider backing up your registry before
; using this file: http://support.microsoft.com/kb/322756

; To run this file, save it as 'remove.reg' on your desktop and double-click it.

[-HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Classes\ChromeHTML]
[-HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Clients\StartMenuInternet\chrome.exe]
[HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\RegisteredApplications]
"Chrome"=-

[-HKEY_CURRENT_USER\SOFTWARE\Classes\ChromeHTML]
[-HKEY_CURRENT_USER\SOFTWARE\Clients\StartMenuInternet\chrome.exe]
[HKEY_CURRENT_USER\SOFTWARE\RegisteredApplications]
"Chrome"=-

[-HKEY_CURRENT_USER\Software\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Uninstall\Chrome]
[-HKEY_CURRENT_USER\Software\Google\Update\Clients\{8A69D345-D564-463c-AFF1-A69D9E530F96}]
[-HKEY_CURRENT_USER\Software\Google\Update\ClientState\{8A69D345-D564-463c-AFF1-A69D9E530F96}]

[-HKEY_CURRENT_USER\Software\Google\Update\Clients\{00058422-BABE-4310-9B8B-B8DEB5D0B68A}]
[-HKEY_CURRENT_USER\Software\Google\Update\ClientState\{00058422-BABE-4310-9B8B-B8DEB5D0B68A}]

[-HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Google\Update\ClientStateMedium\{8A69D345-D564-463c-AFF1-A69D9E530F96}]
[-HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Google\Update\Clients\{8A69D345-D564-463c-AFF1-A69D9E530F96}]
[-HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Google\Update\ClientState\{8A69D345-D564-463c-AFF1-A69D9E530F96}]

[-HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Wow6432Node\Google\Update\Clients\{8A69D345-D564-463c-AFF1-A69D9E530F96}]

2.3. Click đôi vào cái file mới tạo.
2.4. Win nó sẽ hỏi là có OK không ? Click Yes…
Photobucket
2.5. Start – Run… 
WinXp thì gõ câu lệnh này:
Windows XP:%USERPROFILE%\Local Settings\Application Data\Google
WinVista, Win7 thì lệnh này:
%LOCALAPPDATA%\Google
2.6. Nếu thấy 1 thư mục tên là Chrome trong đó thì xóa đi.
3. vào http://www.google.com/chrome/ và cài bình thường.
Đã test trên Win Xp, Vista Pro, 7 Pro.