>Tùy chỉnh Firefox không đóng cửa sổ khi close tab cuối

>Mặc định thì Firefox sẽ đóng cửa sổ (Alt F4) khi ta close tab cuối (Ctrl W) và đôi khi, điều này thật sự chẳng hay ho gì. Sau đây là cách tinh chỉnh điều đó:
Bạn bật 1 tab mới, gõ vào URL bar: about:config , Firefox sẽ dẫn bạn đến trang này:

bạn gõ vào textBox browser.tabs.closeWindowWithLastTab

và chuyển giá trị thành true như của Long.
và bây giờ, khi bạn đóng tab cuối cùng (Ctrl W) thì Firefox sẽ đưa (navigate) bạn tới 1 tab mới chứ không đóng luôn cửa sổ Firefox như trước nữa 🙂

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s