>Thay đổi định dạng giờ từ 12h-24h và ngược lại trong Windows

>Thank to:
How To Change Displayed Date/Time Format In Windows XP And Vista

Đầu tiên vào đây: Start / Control Panel / Regional and Language Options:
Photobucket
Chọn nút Customize:
Photobucket

Tại dòng Time format:
h: dùng định dạng 12h
H: dùng định dạng 24h
nếu muốn thêm AM – PM vào sau giờ thì bạn thêm tt
chú thích:
nếu bây giờ là 1 giờ (sáng) 5 phút lẻ 9 giây
bạn chọn hh,mm,ss = giờ sẽ có dạng như : 01:05:09 (có số 0 ở đầu)
bạn chọn h,m,s = giờ sẽ có dạng như 1:5:9 (không có số 0 – gọn hơn )

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s