>Không truy cập được Twitter, Tahoo Answer v.v. bằng Chrome??

>Nó hiện ra 1 cái trang như thế này:
imagebam.com

(hình thumbnail – click vào để xem ảnh lớn)

hoặc là không truy nhập vào được mà hiện ra cái bảng download như vầy:
Nguyên nhân trực tiếp là do bạn dùng IDM và bật tính năng “Use advanced browser intergration”
Nguyên nhân sâu xa thì Long chịu nhưng cứ tắt cái dấu tích chỗ Google Chrome trong IDM đi là mấy trang đó lại bình thường :).
OK.
Advertisements