>In danh sách files trong 1 thư mục

>Bước 1:
Start > Run > CMD > enter.
Bước 2:
Image Hosted by ImageShack.us

Image Hosted by ImageShack.us

đây là kết quả : 🙂

Image Hosted by ImageShack.us

Advertisements